godlo
  Sonda
   Ulubiony przedmiot uczniów w SP 3 D.T
  Licznik odwiedzin
  1184625
  Historia szkoły

   

  /strona w budowie.../

   

   

         

   

  Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej powstało w 1999 roku. Przez dwa lata współistniało w jednym budynku wraz z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Marii Curie – Skłodowskiej.

          Po likwidacji Szkoły Podstawowej w 2001 roku, nasze gimnazjum zajęło cały budynek przy ulicy Zazamcze 3. Istnienie w tym budynku szkoły podstawowej przez niemal 30 lat upamiętnia tablica umieszczona przy wejściu głównym. W pierwszym roku działania gimnazjum miało tylko 5 oddziałów klasowych i 19 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem gimnazjum została mgr Iwona Wrzoskiewicz – Słonka.

  Skład Rady Pedagogicznej w pierwszym roku pracy gimnazjum. Rok 1999/2000

   

  1. I. Wrzoskiewicz – Słonka – dyrektor

  2. L. Chojnowska

  3. L. Kotlorz

  4. Z. Kądzielawa

  5. Z. Plebanek

  6. W. Jasiński

  7. M. Michałowska

  8. J. Mikos

  9. R. Błasiak

  10. C. Machaj

  11. J. Borsa

  12. J. Wątroba

  13. ks. A. Sobol

  14. ks. J. Zieliński

  15. J. Duda

  16. W. Libera

  17. U. Bobowska

  18. M. Zaucha

  19. W. Rodak

          Większość nauczycieli uczących w naszym gimnazjum to byli pracownicy zlikwidowanej szkoły podstawowej, którzy na licznych studiach podyplomowych i kursach podnieśli lub rozszerzyli swoje kwalifikacje.

          Od roku 2001/2002 nasza szkoła liczy 14 oddziałów klasowych. Od tego też roku gimnazjum posiada wicedyrektora, którym został mgr Leszek Kotlorz.

          5 marca 2002 roku uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej zatwierdzony został wysunięty przez grono pedagogiczne, rodziców i uczniów wspólny projekt, aby gimnazjum nosiło imię „Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego". 

          W kwietniu 2002 roku w wyniku konkursu dyrektorem gimnazjum ponownie została mgr Iwona Wrzoskiewicz – Słonka, wicedyrektorem nadal pozostaje mgr Leszek Kotlorz.

          26 kwietnia 2003 roku odbyła się w naszym gimnazjum uroczystość związana z nadaniem szkole imienia” Bohaterów Powiśla Dabrowskiego” oraz wręczeniem sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 Mszą świętą w Kościele p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, którą celebrował Ksiądz Biskup Władysław Bobowski. W czasie mszy ofiarowanej za młodzież i pracowników gimnazjum nastąpiło poświecenie sztandaru i złożenie darów ofiarnych. Kazanie wygłosił Ksiądz Biskup, nawiązując w nim do roli autorytetu w życiu i wychowaniu młodego człowieka. Podkreślił, że ważną funkcję w wychowaniu ma także patron szkoły z którego postawy i ideałów uczeń może czerpać wzór. Po zakończeniu Mszy Świętej poczet sztandarowy, uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przemaszerowali do szkoły, gdzie była dalsza część uroczystości.Na początku wszystkich zebranych powitała pani Dyrektor  Iwona Wrzoskiewicz – Słonka, a spośród zaproszonych gości głos zabrał Kurator  Wojciech Magdoń i Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej -  Stanisław Początek. Na uroczystości obecni byli także: Starosta Powiatu Dąbrowskiego -  Krzysztof Kaczmarski, przedstawiciele Rady powiatu, Rady Gminy, krewni bohaterów szkoły, sponsorzy, dyrektorzy szkół i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji. Po części oficjalnej w czasie której nastąpiło także przekazanie przez Radę Rodziców sztandaru i złożenie uroczystej przysięgi, rozpoczęła się część artystyczna. Przedstawiono sylwetki bohaterów, były piękne wiersze, piosenki i tańce, ale wszystkich zachwyciły walc i polonez w wykonaniu gimnazjalistów ubranych w piękne dziewiętnastowieczne stroje. Na zakończenie tej części uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej Patrona  Szkoły na której umieszczono piękne motto z wiersza Marii Kozaczkowej „ Naród co swego kocha bohatera, żyje w wolności lub za nią umiera”. Następnie honorowi goście wbijali gwoździe pamiątkowe, a następnie zwiedzano okolicznościowe wystawy, na których podziwiać można było piękno Powiśla Dąbrowskiego ukazane w pracach malarskich naszych uczniów, pamiątki historyczne z regionu, a także albumy o walorach turystycznych i krajoznawczych Powiśla. Wśród gości rozprowadzane były również broszury i  opracowania poświęcone Bohaterom Powiśla.  Na zakończenie  wszyscy zostali zaproszeni na obiad. Uroczystość udała się wspaniale o czym świadczą wpisy pozostawione w Księdze Pamiątkowej

  Wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć zdjęcia z tej uroczystości zapraszamy do naszej galerii fotografii.

    Dnia 15.05.2004 roku nasza szkoła obchodziła I rocznicę nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru. Szkoła przybierając imię Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego postanowiła czcić pamięć tych, którzy zaznaczyli swą obecność na ziemi dąbrowskiej, poprzez udział w działaniach patriotycznych, sławienie jej poprzez poezję czy sztukę lub swoje pasje.

      Uroczystości rozpoczęły się wymarszem całej społeczności gimnazjum do pobliskiego kościoła na uroczystą mszę. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz, rodzice i mieszkańcy Dąbrowy. Mszę prowadził katecheta uczący w naszej szkole ks. J. Burdek, który w wygłoszonym przez siebie kazaniu przypomniał sylwetki bohaterów, których imię nosi szkoła. A także podkreślił konieczność pielęgnowania tradycji i spuścizny po przodkach. Po mszy wszyscy udali się do parku gdzie  znajduje się pomnik poległych w czasie wojen, składając wiązankę kwiatów i chyląc czoła w zadumie, oddaliśmy hołd poległym za wolność Polski i naszej ,,małej Ojczyzny".

      Następnie w pięknie udekorowanej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona bohaterom naszej szkoły. Rozpoczęło ja przemówienie pani dyrektor oraz v-ce burmistrza miasta- M. Minorczyka. Podkreślono znaczenie dla miasta faktu, że gimnazjum będzie kontynuowało pamięć znakomitych postaci, których sylwetki powinny znać młode pokolenia. Uroczysta akademia rozpoczęła od części poważnej - montażu literacko - muzycznego, gdzie wygłaszano wiersze: T. Nowaka, M. Kozaczkowej, J. Brauna, przypomniano wojenne tragedie mieszkańców dąbrowszczyzny, opowiedziano o ludziach, których pasje życiowe rozsławiły ich miejscowości.

      Uzupełnieniem uroczystości było szereg wystaw poświęconych bohaterom szkoły, a także prezentujących twórczość artystyczną młodzieży. Uroczyste obchody rocznicy były głębokim przeżyciem dla młodzieży potwierdzeniem, że takie uroczystości warto propagować i wpisywać na stałe w tradycje miasta.

   17.05.2005 roku w naszej szkole obchodziliśmy II rocznicę nadania imienia szkoły Bohaterów Powiela Dąbrowskiego. Staramy się aby to było święto całej społeczności szkolnej i aby uczniowie poznawali i utrwalali sobie w pamięci sylwetki patronów naszej szkoły.

   Uroczyste obchody rocznicowe rozpoczęły się od wspólnego przemarszu uczniów, nauczycieli wraz z sztandarem szkoły, do kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej, który właśnie świętuje 40-tą rocznicę konsekracji Podczas mszy św. wysłuchaliśmy kazania ks. J. Burdka-naszego szkolnego katechety, o tym, że należy pielęgnować tradycje naszych przodków, równocześnie pielęgnując teraźniejszość. Wspominając: J. Wnęka, J. Brauna, M. Kukiela, T. Nowaka, M. Kozaczkową, J. Bojko, F.Curyłową, oraz zamordowanych w Katyniu i walczących o wolność, modliliśmy się o spokój ich dusz, dziękując za to, że wpisali się na trwałe w historię ziemi dąbrowskiej.

   Następną częścią programu obchodów rocznicowych była uroczysta akademia, w której brali udział uczniowie, nauczyciele, a także zaproszeni goście: burmistrz mgr S. Początek, dyr. ZOSiP mgr J. Sosin, proboszcz J. Poręba, córka poetki M. Kozaczkowej-p.Z. Ludwicka. W niezwykłej akademii, przygotowanej przez: p. J. Buśko, p. M. Kawę, uczniowie klas II b i

  II a, przypomnieli życiorysu naszych patronów i recytowali wiersze poetów ziemi dąbrowskiej. Słuchaliśmy  pieśni w wykonaniu uczennic: S. Moździerz i K. Kubisztal do której słowa napisał J. Braun-„Płonie ognisko”, Bohaterów wskrzeszaliśmy czas”.

   Następnie mogliśmy obejrzeć wystawę poświęconą Felicji Curyłowej i malowanemu Zalipiu, przygotowaną w bibliotece szkolnej przez p. J. Dudę, p. A.Srokę.

   Drużyna harcerska z naszej szkoły im Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego udała się pod pomnik Poległych aby złożyć wiązankę kwiatów Uczestnicy Koła Historycznego zapalili znicze na opuszczonym grobie Jana Pawelca (legionista z czasów I wojny światowej).

   Dzień 17 maja w naszej szkole był niezwykle uroczysty, uczniowie podkreślili niezwykłość tego dnia, poprzez galowy strój i identyfikowanie się z historią ziemi dąbrowskiej.

      Druga część akademii była prezentacją dorobku artystycznego naszych uczniów. Goście zachwycali się występami młodych talentów i nie wątpili, że niektórzy z nich w przyszłości zaznaczą swój udział w kulturze Narodowej. 

  Znajdź nas na Facebooku
  Znajdź nas na Facebooku