godlo
  Sonda
  Licznik odwiedzin
  702067
  Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 14 maj. 2021
   

  Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
   im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
   
  Stopniowo wracamy do szkoły. Od 17 do 30 maja 2021 roku uczniowie klas IV-VII uczą się w systemie hybrydowym (50 proc. /50 proc.  - szczegółowe informacje w dzienniku elektronicznym Librus ).
  Od 31 maja bieżącego roku już wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie.
  Wytyczne sanitarne 
  Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych                                                          i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  
  Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:
  organizacja zajęć w szkole, 
  higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
  gastronomia, 
  postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

   
  Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych
  Znajdź nas na Facebooku
  Znajdź nas na Facebooku